Thú bông mèo thần tài đeo chuông

110.000 vnđ

Còn tại cửa hàng :

159 Ba Cu, TP. Vũng Tàu

94 Thủ Khoa Huân, TP.Phan Thiết

130 Nguyễn Việt Hồng, An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ

       Màu sắc: Hồng, xanh da trời, tím

         Kích thước Thú bông mèo thần tài đeo chuông

-*- Kích thước 1: 15cm                 - Giá lẻ: 110.000vnd
-*- Kích thước 2: 20cm                 - Giá lẻ: 140.000vnd
-*- Kích thước 3: 30cm                 - Giá lẻ: 260.000vnd
 

 

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3946/psCT/20181110/9964579/Thu_bong_meo_than_tai_deo_chuong_(csc_0006_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3946/psCT/20181110/9964579/Thu_bong_meo_than_tai_deo_chuong_(csc_0007_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3946/psCT/20181110/9964579/Thu_bong_meo_than_tai_deo_chuong_(csc_0008_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3946/psCT/20181110/9964579/Thu_bong_meo_than_tai_deo_chuong_(csc_0010_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3946/psCT/20181110/9964579/Thu_bong_meo_than_tai_deo_chuong_(csc_0012_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3946/psCT/20181110/9964579/Thu_bong_meo_than_tai_deo_chuong_(csc_0015_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3946/psCT/20181110/9964579/Thu_bong_meo_than_tai_deo_chuong_(csc_0017_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3946/psCT/20181110/9964579/Thu_bong_meo_than_tai_deo_chuong_(csc_0019_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3946/psCT/20181110/9964579/Thu_bong_meo_than_tai_deo_chuong_(csc_0021_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3946/psCT/20181110/9964579/Thu_bong_meo_than_tai_deo_chuong_(csc_0023_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3946/psCT/20181110/9964579/Thu_bong_meo_than_tai_deo_chuong_(csc_0025_copy).jpg

Bình luận